Remote çalışmanın avantajları ve dezavantajlarını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.

Bilişim sektörü için konuşacak olursak; pandeminin en az zarar verdiği sektörlerden birisi bilişim sektörü. Tam tersine firmaların pandemi döneminde kârını artırdığını düşünenlerdenim.

Pandemiyle beraber sektörün yıllardır en çok korktuğu şey olan evden çalışma zorunlu hale geldi ve ufak entegrasyonlarla mevcut şirket…

Öncelikle bunu kesinlikle okuyun sonra aşağıdaki listeye göz atın.
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/ebbinghaus-unutma-e%C4%9Frisi-ve-ezber-teorisi-c486fb48f042

Bir dil öğrenmek için 480 saat gerekliymiş.
https://www.bbc.com/worklife/article/20190219-how-to-learn-a-language-in-an-hour-a-day

Oxford 5000 kelime
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/oxford3000-5000

Herkesin bildiği, film kesitleri ile ingilizce geliştirme
https://www.voscreen.com/

Tasarımı rezalet ama seviyelere göre listeningler barındıran site
https://www.eslfast.com/

Push Naotification (Bildirim Sistemi), son 2 senedir, büyük şirketler dahil kullanılan bir bildirim sistemi. Kullanıcıya “Bildirimleri açmak ister misin?” diye sorup Evet ya da Hayır butonları aracılığı ile etkileşime geçilir.

Push Notification Nasıl Kurulur?

Benim deneyimlediğim site Onesignal sitesi. 17 bin kişiye kadar ücretsiz olarak web sitenize kurulum yapabiliyorsunuz. …

“monitor showing C++” by Dlanor S on Unsplash

Hepimiz zaman zaman iş aramışızdır. Front-End Developer olarak iş görüşmelerindeki sorulan sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Eksik olduğum kısımlarda ek yaparsanız sevinirim.

Başlayalım;

1- Kod yazarken karşılaştığın sorunları nasıl çözersin?

Ben genelde buna; “stackoverflow’a sorarım ve Google’da bir kaç kaynağa daha danıştıktan sonra eğer ki çözemezsem arkadaşlarıma danışırım” şeklinde cevap veriyorum.

Haktan Tekin

Frontend Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store